Điều khoản & Điều kiện

Công ty TNHH Quản lý khách sạn Bitexco chịu trách nhiệm về trang web jwmarriotthanoilife.com X

CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

pattern

Điều khoản Sử dụng

 1. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN - BITEXCO có trụ sở chính tại số 8 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam (gọi chung là "Bitexco" hay "chúng tôi") cung cấp trang web jwmarriotthanoilife.com cho khách truy cập trên toàn thế giới. Các Điều khoản sử dụng này cũng áp dụng cho các bản dịch của trang web của chúng tôi, ví dụ: jwmarriotthanoilife.com/kr/. Trang web của chúng tôi được kiểm soát và vận hành từ Việt Nam và tuân theo luật pháp Việt Nam.
 2. Thông tin hiển thị trên Trang web là tài sản của Bitexco và được gọi chung là Thông tin Bitexco. Việc tải xuống, sao chép hoặc truyền đi Thông tin Bitexco, ngoài mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại, đều bị nghiêm cấm
 3. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây trong Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định của chúng tôi, để thay đổi và sửa đổi các phần của Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và, trừ khi có quy định khác, những thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay khi đăng; do đó, vui lòng kiểm tra các Điều khoản sử dụng định kỳ để biết các thay đổi. Chúng tôi sẽ hiển thị ngày có hiệu lực của các Điều khoản sử dụng này ở đầu trang này.
 4. Trang web của chúng tôi có thể chứa hoặc tham chiếu các nhãn hiệu, bằng sáng chế, tài liệu có bản quyền, bí mật thương mại, công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc các quyền sở hữu khác của Bitexco. Không có giấy phép hoặc quyền trong bất kỳ thương hiệu, bằng sáng chế, tài liệu có bản quyền, bí mật thương mại, công nghệ, sản phẩm, quy trình và các quyền sở hữu khác của Bitexco được cấp cho hoặc trao cho bạn.
 5. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc công cụ nào khác để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Trang web của chúng tôi và bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra tải trọng vô lý hoặc không tương xứng trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, nhện, thiết bị tự động khác hoặc quy trình thủ công nào để giám sát, cạo hoặc sao chép Trang web của chúng tôi hoặc Thông tin Bitexco có trong đó, hoặc bất kỳ khía cạnh nào của Trang web hoặc Thông tin Bitexco, mà không có sự đồng ý trước từ một đại diện Bitexco ủy quyền (sự đồng ý đó được coi là được đưa ra cho công nghệ công cụ tìm kiếm tiêu chuẩn được sử dụng bởi các trang web tìm kiếm Internet để hướng người dùng Internet đến Trang web của chúng tôi). Hơn nữa, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, bất hợp pháp hoặc bị cấm theo các Điều khoản sử dụng này. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không làm gián đoạn, làm gián đoạn, thay đổi, phá hủy, làm suy yếu, hạn chế giả mạo hoặc ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của Trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua việc sử dụng bất kỳ mã độc hại hoặc trái phép nào , Trojan, phần mềm độc hại hoặc chương trình. Bạn không được sử dụng Trang web của chúng tôi trong bất kỳ hành vi đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, phỉ báng, khiêu dâm, viêm nhiễm, khiêu dâm, phân biệt đối xử hoặc nói cách khác là xúc phạm. Chúng tôi có toàn quyền quyết định thu hồi hoặc từ chối quyền truy cập của bạn vào Trang web của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản sử dụng này.
 6. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ thực hiện các đặt phòng hợp pháp với mục đích tốt để bạn và khách mời của bạn sử dụng, chứ không phải cho các mục đích khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bán lại, chuyển nhượng hoặc đăng tải trên trang web của bên thứ ba, hoặc đưa ra suy đoán, sai hoặc đặt phòng gian lận, hoặc bất kỳ đặt phòng trong dự đoán nhu cầu.
 7. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, trang web của chúng tôi được cung cấp với tư cách là không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, phù hợp cho mục đích cụ thể hoặc không -sự vi phạm. Chúng tôi không bảo đảm hoặc bất kỳ đảm bảo hoặc đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ có sẵn, đầy đủ, chính xác, không bị gián đoạn, hoàn thành hoặc không có lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mã độc hại hoặc trái phép nào và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo bạn có các cơ chế quét và bảo vệ phù hợp để bảo mật cho các thiết bị, chương trình và thông tin của bạn. Bằng cách sử dụng bất kỳ trang web nào của chúng tôi, bạn cho rằng mọi rủi ro mất mát có thể phát sinh hoặc có liên quan đến việc sử dụng đó.

  Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi, các thành viên khác trong nhóm các công ty và bên thứ ba của chúng tôi kết nối với chúng tôi bằng cách này loại trừ rõ ràng mọi trách nhiệm đối với mọi mất mát trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả của bất kỳ người dùng nào liên quan đến Trang web của chúng tôi hoặc liên quan với việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Trang web của chúng tôi, bất kỳ trang web nào được liên kết với chúng và bất kỳ tài liệu nào được đăng trên chúng, bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ trách nhiệm nào về việc mất thu nhập hoặc doanh thu; kinh doanh thua lỗ; mất lợi nhuận hoặc hợp đồng; mất khoản tiết kiệm dự kiến; mất dữ liệu; mất thiện chí; lãng phí quản lý hoặc thời gian văn phòng; và cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác, tuy nhiên phát sinh và cho dù là do tra tấn (bao gồm cả sơ suất), vi phạm hợp đồng hay nói cách khác, ngay cả khi có thể thấy trước, với điều kiện là điều kiện này sẽ không ngăn chặn yêu cầu mất hoặc thiệt hại đối với tài sản hữu hình của bạn hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác về tổn thất tài chính trực tiếp không được loại trừ bởi bất kỳ danh mục nào được nêu ở trên.

  Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm của chúng tôi đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sơ suất của chúng tôi, cũng như trách nhiệm của chúng tôi đối với hành vi gian lận hoặc xuyên tạc về vấn đề cơ bản, cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác không thể được loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành.

  Bạn sẽ bảo vệ chúng tôi trước mọi yêu cầu, khiếu nại hoặc hành động chống lại chúng tôi hoặc phát sinh do bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm các Điều khoản sử dụng này của bạn (Yêu cầu bồi thường) và bạn sẽ bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại và chống lại mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí và chi phí (bao gồm cả phí luật sư) do bất kỳ Khiếu nại nào. Chúng tôi có quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ độc quyền chống lại mọi Khiếu nại và mọi cuộc đàm phán để giải quyết và bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi để bảo vệ bất kỳ Khiếu nại nào như vậy, theo yêu cầu của chúng tôi
 8. Đối với tất cả các thông tin liên lạc mà bạn thực hiện với chúng tôi về Thông tin Bitexco bao gồm nhưng không giới hạn ở phản hồi, câu hỏi, nhận xét, đề xuất và tương tự: (a) bạn sẽ không có quyền bảo mật trong thông tin liên lạc của bạn và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phải bảo vệ thông tin liên lạc của bạn khỏi tiết lộ; (b) chúng tôi sẽ được tự do tái tạo, sử dụng, tiết lộ và phân phối thông tin liên lạc của bạn cho người khác mà không giới hạn; và (c) chúng tôi sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết, nội dung hoặc kỹ thuật nào có trong thông tin liên lạc của bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ kết hợp thông tin đó . Những điều trên chỉ bị giới hạn bởi cam kết và nghĩa vụ của chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân của bạn (để biết thêm thông tin, vui lòng xem Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi).
 9. Thông tin Bitexco có thể chứa các lỗi kỹ thuật và lỗi đánh máy, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điểm không chính xác liên quan đến giá cả hoặc tính khả dụng áp dụng cho giao dịch của bạn. Bitexco sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiếu sót nào, và sẽ không có nghĩa vụ tôn trọng các bảo lưu hoặc thông tin bị ảnh hưởng bởi sự không chính xác đó. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, hủy bỏ và / hoặc cải tiến đối với Thông tin Bitexco và các sản phẩm và chương trình được mô tả trong thông tin đó bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, kể cả sau khi xác nhận giao dịch.
 10. Nếu bạn chọn rời khỏi Trang web của chúng tôi thông qua các liên kết đến các trang web bên thứ ba khác, bao gồm cả các nhà quảng cáo, Điều khoản sử dụng và Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi sẽ không còn được áp dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các điều khoản sử dụng hoặc chính sách quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba đó hoặc cookie mà họ sử dụng. Ngoài ra, do chúng tôi không kiểm soát các trang web và tài nguyên của bên thứ ba như vậy, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba đó và Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba đó.
 11. Bạn sẽ không phản đối quyền tài phán hoặc địa điểm với lý do thiếu thẩm quyền cá nhân, diễn đàn bất tiện hay nói cách khác. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không nộp hoặc tham gia vào một vụ kiện tập thể chống lại chúng tôi. BẠN Ở ĐÂY ĐỂ KIẾM ĐƯỢC BẤT K R QUYỀN NÀO BẠN CÓ THỂ CÓ HAY BÂY GIỜ ĐẾN KHẢ NĂNG THỬ NGHIỆM CỦA JURY. Những điều đã nói ở trên sẽ không áp dụng trong phạm vi luật pháp hiện hành tại quốc gia cư trú của bạn yêu cầu áp dụng luật khác và / hoặc quyền tài phán và điều này không thể được loại trừ bằng hợp đồng.
 12. Nếu bạn muốn xem chính sách về quyền riêng tư chúng tôi sử dụng để xử lý thông tin của bạn trên Trang web của chúng tôi, vui lòng xem lại Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.
 13. Nếu bạn có thắc mắc về các Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:
  BITEXCO - CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
  Số 8 đường Đỗ Đức Dục
  Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm,
  Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại: +84 24 3833 5588